Intel·ligència Artificial

La Intel·ligència Artificial és una de les tecnologies amb més creixement i amb major impacte al sector de les indústries culturals i basades en l’experiència. Veurem quines són les tendències actuals de la Intel·ligència Artificial i les oportunitats que ens ofereix aquesta tecnologia a través de tècniques i solucions existents.

Esdeveniments finalitzats

Intel·ligència Artificial (6/6): Sector agroalimentari

Transformació Digital Intel·ligència Artificial 

Intel·ligència Artificial (5/6): Sector mobilitat

Transformació Digital Intel·ligència Artificial 

Intel·ligència Artificial (4/6): Sector Salut i benestar

Transformació Digital Intel·ligència Artificial 

Intel·ligència Artificial (3/6): Sector indústria 4.0.

Transformació Digital Intel·ligència Artificial 

Intel·ligència Artificial (2/6): Sector energia i sostenibilitat

Transformació Digital Intel·ligència Artificial 

Intel·ligència Artificial (1/6): Sector indústries culturals ...

Transformació Digital Intel·ligència Artificial