La retribució dels administradors, socis i directius. Aspectes mercantils, laborals i fiscals