Reactivemnos​ els Mercats internacionals: La internacionalització en un nou paradigma