Transformació digital (2/6): Gestió del canvi per projectes i nous serveis