Generate press Post1Post2Post3 Post2Post3 Post2Post3

Matins de Finançament Cambra: Totes les opcions de finançament per a pimes

S’exposarà com poden explorar les pimes totes les opcions que actualment tenen l’abast per accedir a finançament en forma de deute (préstecs, línies de circulant, finançament per inversió, etc.). Es farà una radiografia del mercat del finançament, identificant tots els operadors i agrupant-los segons la seva tipologia: Entitats bancàries Organismes públics Empreses privades extrabancàries S’exposarà … Llegiu més

Post2Post3

Matins de Finançament Cambra: La reestructuració del deute

La nova figura del reestructurador del deute que s’introdueix en la modificació de la Llei Concursal, incidència i possibilitats en el refinançament de les pimes amb les entitats financeres en un context de recessió. 10.00 h Presentació de la sessió 10.05 h La reestructuració del deute Antonit Valls Viñas, advocat i economista col·legiat –  Lexigest … Llegiu més

Post2Post3 Post2Post3