Els instruments concursals com a eines de prevenció davant les crisis empresarials

Malauradament, els efectes econòmics de la pandèmia s’estendran molt més enllà de l’estat d’alarma. Diversos estudis econòmics preveuen que durant els propers mesos seran moltes les empreses i autònoms que passaran greus dificultats econòmiques o que, fins i tot, es poden veure abocats al tancament dels seus negocis.

Davant aquest fosc panorama, cal intentar prevenir la situació i minimitzar els danys el màxim possible. És freqüent que l’emprenedor tingui compromès el seu patrimoni personal bé perquè actua com a autònom, bé perquè s’ha vist compel·lit a avalar amb el seu patrimoni, personal i familiar, els crèdits de l’empresa.

En cas de problemes (fins i tot puntuals) de liquiditat, les reclamacions dels creditors i conseqüents embargaments poden acabar comportant una situació de fallida econòmica empresarial i personal.

Per prevenir aquesta situació la legislació concursal preveu alguns mecanismes que, ben utilitzats, poden evitar mals majors.

Presentar concurs de creditors és una obligació legal per a qualsevol empresa o persona física que no pugui atendre puntualment les seves obligacions. Al marge, però, d’aquesta obligació legal, els mecanismes concursals poden ajudar a salvar empreses, negocis i patrimoni.

En el present webinar, impartit pels especialistes del despatx ALONSO-CUEVILLAS ADVOCATS I ECONOMISTES, s’abordaran de forma pràctica els principals conceptes propis del dret concursal, pensant específicament en la problemàtica d’autònoms i pimes que poden veure’s immersos en una crisi empresarial. Actuar preventivament pot evitar el tancament i/o evitar que la crisi empresarial comporti tanmateix la ruïna del patrimoni personal i familiar de l’empresari.

Inici webinar 9.30 h.

  1. Explicació general dels diferents mecanismes concursals: preconcurs, concurs i segona oportunitat
  2. L’obligació legal de presentar concurs i la responsabilitat de l’empresari. Riscos de l’actual moratòria
  3. El preconcurs com a mecanisme per aturar els embargaments
  4. La venda d’unitat productiva a través del procés concursal o preconcursal
  5. Avantatges de la reestructuració empresarial i laboral a través del concurs
  6. La possible finalització del concurs: conveni o liquidació
  7. La responsabilitat dels administradors en cas de concurs culpable
  8. El concurs de la persona física, amb especial referència a administradors socials i avaladors. El mecanisme de la segona oportunitat i l’exoneració de deutes o benefici d’exoneració del passiu insatisfet (“BEPI”).
  9. Resolució de dubtes dels assistents.

Fi webinar: 11.00 h.

Ponent: 

Sr. Jaume Alonso-Cuevillas, Doctor en Dret, Catedràtic de Dret Processal de la UB, Advocat i Economista

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
7 de juliol de 2022
09:30

Fi:
7 de juliol de 2022
11:00

Duració:
1,5 hores