Discovering Business Database - Llotja Virtual

Discovering Business Database

La Cambra de Barcelona, amb la participació d’empreses i entitats expertes en internacionalització, organitza jornades per presentar bases de dades i acompanyar les empreses en la utilització i selecció de les més adients per fer negoci internacional.

Esdeveniments finalitzats

E-MARKET SERVICES, EL DIRECTORI DE MERCATS ELECTRÒNICS MÉS GRA...

Mercats Internacionals Les bbdd com a plataforma de negocis internacionals

Les bases de dades com a plataforma de negocis internacionals. C...

Mercats Internacionals Discovering Business Database

Les bases de dades com a plataforma de negocis internacionals. M...

Mercats Internacionals Discovering Business Database

Les bases de dades com a plataforma de negocis internacionals. C...

Mercats Internacionals Discovering Business Database