Prevenció de Riscos Penals

Amb la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en l’ordenament jurídic espanyol, es fa necessària l’adopció de polítiques de prevenció de riscos penals en les companyies.

El Codi Penal estableix que les persones jurídiques podran ser penalment responsables de delictes comesos pels seus directius o pels seus empleats.  Així, societats mercantils, fundacions, associacions… entren en l’esfera d’una possible responsabilitat penal en el desenvolupament de la seva activitat, amb penes de gran impacte per a les mateixes. A més, la reforma del Codi Penal, inclou la responsabilitat personal dels administradors que ometin  l’adopció de mesures de control necessàries en les seves empreses.

Disposar en l’organització de mesures racionals i eficaces de control per prevenir riscos penals pot:

  • Evitar delictes
  • Evitar la imputació i la condemna penal de l’empresa
  • Evitar la imputació i la condemna penal dels seus administradors i directius

Propers Webinars

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Webinars Finalitzats

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

El sistema de prevenció de riscos penals i la figura del Compli...

Prevenció Riscos Penals 

El sistema de prevenció de riscos penals i la figura del Compli...

Prevenció Riscos Penals 

El sistema de prevenció de riscos penals i la figura del Compli...

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

El sistema de prevenció de riscos penals i la figura del Compli...

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: El sistema de prevenció de riscos penals i la figur...

Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Assessorament Legal 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

El sistema de prevenció de riscos penals i la figura del Compli...

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Compliance: Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Nou model econòmic Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Nou model econòmic Prevenció Riscos Penals 

Prevenció de riscos penals per a empreses

Autònoms Nou model econòmic Prevenció Riscos Penals