Els instruments concursals com a eines de prevenció davant les crisis empresarials

Malauradament, els efectes econòmics de la pandèmia s’estendran molt més enllà de l’estat d’alarma.  Cal, per tant, intentar prevenir la situació i minimitzar els danys el màxim possible.

Presentar concurs de creditors és una obligació legal per a qualsevol empresa o persona física que no pugui atendre puntualment les seves obligacions. Al marge però d’aquesta obligació legal, els mecanismes concursals poden ajudar a salvar empreses, negocis i patrimoni.

Ponents:

Jaume Alonso-Cuevillas, advocat, catedràctic de Dret Processal UB. Director del Màster de Dret Concursal de la UB.

Frederic Blanco, advocat, professor del Màster de Dret Concursal UB.

Nieves Rabassó, advocada, professora del Màster de Dret Concursal UB, directora de l’àrea concursal-laboral.

9:30 Inici Ponencia

  • Mecanismes concursals: preconcurs, concurs i segona oportunitat.
  • L’obligació legal de presentar concurs i la responsabilitat de l’empresari
  • El preconcurs com a mecanisme per aturar els embargaments.
  • La venda d’unitat productiva a través del procés concursal o preconcursal.
  • Avantatges de la reestructuració empresarial i laboral a través del concurs.
  • La possible finalització del concurs: conveni o liquidació.
  • La responsabilitat dels administradors en cas de concurs culpable.
  • El concurs de la persona física: El mecanisme de la segona oportunitat

11:00 Precs i preguntes

 

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
1 de juliol de 2021
09:30

Fi:
1 de juliol de 2021
11:00

Duració:
1,5