Igualtat i la no discriminació en l’àmbit empresarial

L’objectiu es conèixer les desigualtats i discriminació a les empreses.

 1. Marc Legislatiu
  • La llei orgànica 3/07, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
  • Estatut del treballador
  • RDL 6/2019, mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i de oportunitat entre dones i homes en el treball i la ocupació
  • RD 901/2020, de 13 de octubre, regulació dels plans de igualtat i el seu registre
  • RD 902/2020, de 13 de octubre, igualtat retributiva entre dones i homes
  • La Llei 15/2022 de 12 de juliol, integral per la igualtat de tracte i no discriminació
 2. Igualtat de remuneració per raó de sexe
  • Objectiu
  • Registre Retributiu
  • Auditoria retributiva
  • Diferencies principals entre el registre retributiu i la auditoria retributiva
 3. Pla de igualtat 

Ponents:  

Berta Portet – Advocada Grup Qualia

Luís Navamuel – Director comercial Grup Qualia

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
14 de març de 2023
09:30

Fi:
14 de març de 2023
11:00

Duració:
1,5 hores