La reforma laboral. Anàlisi dels principals canvis.

Conèixer els aspectes fonamentals del RDLey 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, fent així una anàlisi dels canvis produïts envers la contractació, les mesures de flexibilitat interna i la negociació col·lectiva.

9.30 h Inici webinar

  1. Modalitats contractuals vigents després de la reforma laboral
  2. Nova regulació dels ERTO per causa de força major i per causes ETOP
  3. Mesures en matèria de negociació col·lectiva
  4. Modificacions en matèria de Dret Sancionador

11.00 h Fi webinar

Ponent: Sra. Nieves Rabassó Rodríguez, Advocada i Economista. Responsable del Departament de Dret Processal Laboral del despatx ALONSO-CUEVILLAS, ADVOCATS I ECONOMISTES

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
15 de març de 2022
09:30

Fi:
15 de març de 2022
11:00

Duració:
1,5