La retribució dels administradors, socis i directius. Aspectes mercantils, laborals i fiscals

Informar dels aspectes mercantils, laborals i fiscals de les retribucions de persones amb poder de decisió de les empreses.

Després de la sentència del Tribunal Suprem del 2008 que ha canviat els criteris (pacífic fins ara) sobre la retribució dels administradors, s’han emès sentències i criteris interpretatius que han creat confusió en aquest col·lectiu i convé conèixer on som actualment.

A les petites i mitjanes empreses és habitual que en una mateixa persona coincideixin diferents funcions, com són la d’administrador, gerent o director general i funcions ordinàries de l’activitat de la societat, tenint cadascuna la seva regulació específica.

La inspecció dels tributs està aprofitant aquesta confusió fent una campanya d’actuacions per regularitzar la situació d’aquest col·lectiu.

09.30 h. Inici ponència

– Aclariment de conceptes i funcions.

– Qualificació de les retribucions com:

  • Soci
  • Administrador
  • Directiu
  • Treballador

– Relació mercantil, laboral o professional?

– Cotitzacions a la Seguretat Social

– Què diuen els estatuts de la societat?

– Implicacions fiscals quan:

  • Tributació a l’IRPF
  • Retencions a practicar
  • A l’Impost de Societats

– Què pensa Hisenda?

– Com afecta a l’Impost de Patrimoni, Successions i IVA?

– Modificacions Llei de Societats de Capital

– Societats de professionals

– Com defensar-se dels criteris administratius

– Conclusions i consells pràctics

11.00 h. Preguntes i debat.

 Ponent: Sr. Josep Cid,  Soci-Director del  Àrea Econòmica i Tributaria de Lladó Grup Consultor.

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
19 de maig de 2022
09:30

Fi:
19 de maig de 2022
11:00

Duració:
1,5 hores