Matins de Finançament Cambra: Gestió financera per generar valor i rendibilitat

La gestió financera ha de ser una eina al servei dels resultats de la Companyia. És una eina important, que ha d’estar al servei dels directius, per augmentar la rendibilitat i el valor del negoci.

Hem de sortir del marc mental de veure-ho com els “números” que fa “la gestoria” o com un “mal necessari” per pagar els impostos o per presentar un balanç als bancs.

10.00 h               Presentació de la sessió

10.05 h               Gestió financera per generar rendibilitat

                            Ángel Cánovas, soci gerent Ayce Consulting

10.30 h               Precs i preguntes

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
25 de gener de 2023
10:00

Fi:
25 de gener de 2023
10:30

Duració:
0,5 hores