Matins de Finançament Cambra: Models de finançament bancari per a pimes i autònoms

El finançament bancari pot ser utilitzat per a una varietat de fins, com finançar projectes d’expansió, adquirir nous equips, cobrir despeses operatives o fer front a les fluctuacions en els ingressos i les despeses. És important que les Pimes comprenguin les seves opcions i considerin acuradament les seves possibilitats abans de sol·licitar finançament bancari, així com els diferents models que existeixen.

10.00 h Presentació de la sessió

10.05 h Models de finançament bancari per a pimes i autònoms

Ana Isabel López López, gerent territorial de Negoci AAPP, Lísing i Rènting d”Ibercaja

Jose Maria Santos Figueroa, gerent territorial de Negoci d’Institucions d’Ibercaja

10.30 h Precs i preguntes

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
1 de març de 2023
10:00

Fi:
1 de març de 2023
10:30

Duració:
0,5 hores