Què cal saber per planificar l’herència?

Conèixer per què cal planificar l’herència; en els últims anys s’estima que només el 15% dels espanyols fa testament abans de morir. Això ens indica que la majoria de la població no es preocupa del destí dels seus béns, que en moltes ocasions significa el deteriorament de les relacions dels familiars que queden i tot per la manca d’ un testament ben pensat i planificat. La forma més correcta és començar amb una bona planificació hereditària, analitzant la situació personal, empresarial o familiar de cadascú. Compartir-ho amb un assessor de confiança que professionalment ens ajudarà i ens guiarà de la millor manera possible perquè es compleixin les necessitats, tenint en compte les circumstàncies i el context de cada persona, per assessorar el millor possible durant tot el procés.

Què hem de fer?

  • El primer objectiu és complir i respectar els desitjos del difunt, de manera que es reparteixin els seus béns d’acord amb la seva última voluntat, facilitant les gestions als hereus ja que coneixeran la decisió amb temps, evitant costos, judicis o altres possibles enfrontaments i que no es trenqui la família amb discussions.
  • La planificació ajudarà els hereus a optimitzar la fiscalitat i puguin tenir preparades les quantitats que hauran d’abonar pels tributs i costos que suposa l’acceptació d’una herència.
  • Cal tenir molt en compte que, si no es planifica la seva herència i no s’atorga testament, serà la Llei la que determinarà qui és l’hereu/s, és el que es coneix com a successió intestada, en la qual no es té en compte la seva voluntat sinó que es designa hereu/s per designació legal, heretant les persones que s’ estableix per llei i per l’ ordre que aquesta determini.

 

9:30 h. Inici:

Procediment per fer testament

Herències sense testament.

Característiques de les herències.

Parlem dels hereus i les seves particularitats.

Les legítimes i el desheretament.

L’acceptació i renúncia de llegats i herències.

L’inventari i la valoració dels béns.

Com es fa la partició d’una herència.

L’Impost de Successions:

  • Qui i on es paga.
  • La liquidació de l’impost.
  • Reduccions, deduccions i bonificacions.

La conveniència de fer donacions en vida.

Quin tracte es fa de l’empresa familiar.

Recomanacions per a una herència sense problemes.

Consideracions per pagar menys impostos.

11:00 h. Fi de la sessió

Ponent:

Sr. Josep Cid Dacosta – Economista

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
7 d’octubre de 2022
09:30

Fi:
7 d’octubre de 2022
11:00

Duració:
1,5 hores