Qüestions d’actualitat en matèria d’arrendaments

L’objectiu d’aquest webinar es resoldre dubtes de les qüestions més polèmiques en matèria d’arrendaments.

10:00 h Inici

– Precaucions a tenir en compte en subscriure un contracte d’arrendament. Consells pràctics. Durada. Increments de preu i altres clàusules.

– Concepte de gran tenidor i conseqüències pràctiques.

– Traspassos de local. Cessió i subarrendaments totals i parcials.

– Domiciliació de societats en locals arrendats.

– Venda de locals o pisos llogats. Dret d’adquisició preferent per part de l’arrendatari.

– Recuperació d’habitatges arrendats per necessitat pròpia o d’un familiar.

– Qualsevol altra qüestió que plantegin les persones assistents.

11:30 h Fi

Ponents:

Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, Catedràtic de Drfet Processal, Advocat i Economista

Sra. Mònica Espier Berengué, Advocada especilaitzada en temes immobiliaris, Assessora jurídica del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
10 de novembre de 2022
10:00

Fi:
10 de novembre de 2022
11:30

Duració:
1,5 hores