Qui respon dels impostos de la societat?

Conèixer els potents mecanismes d’Hisenda per a cobrar els impostos.

Quan les empreses tenen problemes per a pagar els seus impostos a Hisenda, o a d’altres administracions públiques, aquests organismes centren la seva atenció en les persones que administren aquestes empreses, amb intenció de poder cobrar i fan tot el necessari perquè aquestes compleixin amb les seves obligacions tributàries.

Però a més dels administradors, poden quedar obligades altres persones que col·laborin com per exemple en l’obstrucció de cobrament o en l’ocultació del patrimoni dels administradors. Així, depenent del que es faci, és possible que respongui el cònjuge o fills d’aquests administradors que intenten evitar el pagament dels impostos.

9:30 h. Inici

  1. Aclarim conceptes

Deutor principal

Responsable subsidiari

Responsable solidari

Administradors de societats

Abast de la responsabilitat

Mesures cautelars

 

  1. Responsabilitat per:

a) Col·laborar en la comissió d’infraccions i persones afectades

b) Obstrucció a l’acció de cobrament de l’Administració Tributària

– Especial atenció els embargaments

– Ocultació de béns

c) Quan cessi en l’activitat la societat

d) Administració concursal i liquidadors

e) No ingrés de declaracions periòdiques d’impostos

f) Cura en contractar

g) Què fa l’administració per a cobrar deutes?

  1. Procediment de derivació de responsabilita

a) Acord de declaració de responsabilitat

b) Impugnació

c) Prescripció dels responsables

d) Responsabilitat en societats dissoltes i liquidades

11:00 h. Fi del webinar

Ponent:

Sr. Josep Cid Dacosta – Economista

 

Sessió organitzada amb la col·laboració de Lladó Grup Consultors

 

 

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
17 de març de 2023
09:30

Fi:
17 de març de 2023
11:00

Duració:
1,5 hores