Riscos laborals amb perspectiva de gènere

La prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere implica identificar i abordar les diferències de gènere a l’entorn laboral que poden contribuir a l’exposició a riscos i a l’aparició de malalties professionals molt particulars. En definitiva, cal tenir una visió més completa i una gestió més efectiva per garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.

Inici: 9:30 h

  1. Estratègia comunitària de salut i seguretat en el treball (2007-2012)
  2. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes
  3. Prevenció de la salut laboral de les dones
  4. Desigualtats de gènere en el mercat laboral
  5. Els riscos laborals associats a les desigualtats de gènere
  6. La violència contra la dona en l’àmbit laboral

Fi: 11:00 h

Ponents:

Sra. Berta Portet, Advocada

Sr. Luís Navamuel, Director comercial de Grup Qualia

Webinar organitzat amb la col·laboració de Grup Qualia

Dies
Hores
Minuts
Segons

Detalls

Inici:
12 de maig de 2023
09:30

Fi:
12 de maig de 2023
11:00

Duració:
1,5 hores