KM 0

Comunitat de KM0

Els empresaris dels productes de proximitat creuen que la pandèmia inspirarà un canvi de consciència en molts consumidors que els lligarà a valors com la responsabilitat social, el respecte pel medi ambient i les comunitats locals. En aquest escenari, les empreses del KM0 juguen un paper clau.

Actualitat

Esdeveniments

Recursos

  • Construïm un nou model econòmic de país

  • Reactivemnos​ el KM0

Debats