Mercats Internacionals

Comunitat Mercats Internacionals

La crisi sanitària ha paralitzat els mercats internacionals, però les empreses no es poden quedar aturades i han de seguir pensant en la internacionalització com a base de futur, diversificant els seus mercats i reduint la dependència de mercats únics.

Actualitat

Esdeveniments

Recursos

  • La producción francesa de maíz en 2021 y previsiones para el 2022

  • Internacionalització 360º

  • Internacionalització 360º: Sales machine per escalar vendes

Debats