Actualització de les normatives d’obligat compliment per a empreses: pla d’igualtat