El camí de la transformació digital: Concepte de digitalització