El camí de la transformació digital: El camí de la digitalització