El sector Salut, una oportunitat per a la reindustrialització i reconversió d’empreses