Els instruments concursals com a eines de prevenció davant les crisis empresarials