Empresa i Economia a debat: José Maria Cano – Ciutadans