Intel·ligència artificial (1/6): Sector indústries culturals i basades en l’experiència