Matins de Finançament Cambra: La reestructuració del deute