PRESENT I FUTUR DE LA INDÚSTRIA MOBILITAT SOSTENIBLE A CATALUNYA