Reactivemnos: El dia de D de la restauració i les persones