Generate press Post1Post2Post3

La gestió de la morositat en l’empresa. Diferents vies per recuperar el deute

L’objectiu d’aquest webinar es conèixer les diferents eines, tant extrajudicials com judicials, per a la recuperació del deute impagat. 10: 00 h              Inici webinar 10:30 h               Fi webinar Ponents:   Rosa Rodrigálvarez Montes. Directora l’àrea processal de BDO Paula Iturbe Llano. Gerent de l’àrea processal de BDO Webinar ofert en col·laboració amb BDO. Dies … Llegiu més

Post2Post3 Post2Post3 Post2Post3 Post2Post3

Conflictes entre socis: principals supòsits i solucions

Exposar la problemàtica que hi ha davant de situacions de conflicte en el si d’una companyia. Demostrar la importància i els instruments que permeten prevenir aquestes situacions indesitjables, tant en seu extrajudicial com judicial. Inici webinar 9:30 h CONFLICTES Conflictes entre socis. Introducció Principals supòsits: * Relacionats amb els comptes anuals * Relacionats amb el … Llegiu més

Post2Post3

Claus per garantir l’experiència memorable en un centre d’atenció al client

Oferir una metodologia contrastada per fabricar una bona experiència de client. Aquesta experiència es construeix des de les àrees d’operacions. Perquè l’experiència sigui memorable, apliquem aquesta metodologia, que fa necessari que totes les dimensions i competències per fabricar aquesta experiència estiguin coordinades de manera equilibrada Inici webinar 9:30 h El model sobre el qual sustenta … Llegiu més

Post2Post3 Post2Post3

Les noves quotes d’autònoms: com t’afecten?

Ara que ja fa més de dos mesos de l’entrada en vigor del nou sistema de cotització dels treballadors autònoms ens agradaria saber com t’afecta i quins dubtes tens sobre el seu funcionament. En aquest webinar també aprofitarem per posar-te al dia d’altres canvis en matèria fiscal i/o tributària que et puguin afectar aquest any … Llegiu més

Post2Post3

Qui respon dels impostos de la societat?

Conèixer els potents mecanismes d’Hisenda per a cobrar els impostos. Quan les empreses tenen problemes per a pagar els seus impostos a Hisenda, o a d’altres administracions públiques, aquests organismes centren la seva atenció en les persones que administren aquestes empreses, amb intenció de poder cobrar i fan tot el necessari perquè aquestes compleixin amb … Llegiu més

Post2Post3

Igualtat i la no discriminació en l’àmbit empresarial

L’objectiu es conèixer les desigualtats i discriminació a les empreses. Marc Legislatiu La llei orgànica 3/07, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes Estatut del treballador RDL 6/2019, mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i de oportunitat entre dones i homes en el treball i la ocupació … Llegiu més