Transformació Digital - Llotja Virtual

Transformació Digital

Comunitat Transformacio digital

La pandèmia ha posat de relleu la dependència de les noves tecnologies, tant en l’àmbit social com l’empresarial. La digitalització juga un paper clau per cobrir les necessitats actuals, però alhora planteja noves oportunitats per a les empreses, que es podrien veure obligades a reconvertir els seus negocis per adaptar-se a la nova realitat.

Actualitat

Esdeveniments

Recursos

  • Intel·ligència artificial (2/6): Sector energia i sostenibilitat

  • Teletreball Segur: 5G la nova Xarxa

  • Teletreball Segur: Infraestructures del Segle XXI

Debats