Restauració

Comunitat Restauració

La pandèmia ha afectat especialment la manera d’entendre la vida i les relacions socials als països del Mediterrani, molt lligada a les terrasses, els bars i els restaurants. L’objectiu ara és aconseguir que el client se senti segur als establiments i poc a poc es torni a recuperar aquesta cultura que permeti fer créixer de nou el sector.

Actualitat

Esdeveniments

Recursos

  • Reactivemnos: El dia de D de la restauració i les persones

Debats